تالار پذیرایی هامی پارسه


هامی پارسه یکی از بزرگترین مجموعه های تشریفات در کشور است که توانسته در سطح تهران با بخش هایی همچون تالار ها، نمایشگاه ها، سالن های همایش، سالن همایش, سالن کنفرانس, سالن کنفرانس و جلسات, سالن جلسات, سالن کنفرانس, برگزاری همایش, برگزاری همایش ملی, برگزاری همایش های ملی و بین المللی, برگزاری جلسات, برگزاری مراسم ختم, برگزاری جلسات عمومی, برگزاری جلسات خصوصی و عمومی, برگزاری مراسم, سالن برگزاری مراسم, برگزاری تشریفات, برگزاری تشریفات عقد, برگزاری تشریفات عقد و ازدواج, تالار تشریفات, تالار پذیرایی, تالار و رستوران و سایر خدمات تشریفات مجالس و مراسم همایش و کنفرانس جلسات، رستوران ها و ... فعالیت نماید.

از جمله دیگر فعالیت های این مجموعه، می توان به برگزاری جلسات خصوصی و عمومی، برگزاری همایش های ملی و بین المللی، سالن همایش, سالن کنفرانس, سالن کنفرانس و جلسات, سالن جلسات, سالن کنفرانس, برگزاری همایش, برگزاری همایش ملی, برگزاری همایش های ملی و بین المللی, برگزاری جلسات, برگزاری جلسات عمومی, برگزاری جلسات خصوصی و عمومی, برگزاری مراسم ختم, برگزاری مراسم, سالن برگزاری مراسم, برگزاری تشریفات, برگزاری تشریفات عقد, برگزاری تشریفات عقد و ازدواج, تالار تشریفات, تالار پذیرایی, تالار و رستوران و سایر خدمات تشریفات مجالس و مراسم همایش و کنفرانس, جشن های خانگی، مراسم ختم، تشریفات عقد و ازدواج و مراسم آیینی مذهبی و ... اشاره کرد.

برای کسب اطلاعات بیشتر یا رزرو با شماره 86044160 – 021 تماس بگیرید.

 

نامی معتبر با سابقه درخشان در تشریفات و پذیراییطعم خوش غذاهای اصیل ایرانی در رستوران

هامی پارسه یکی از بزرگترین مجموعه های تشریفات در کشور است که توانسته در سطح تهران با بخش هایی همچون تالار ها، نمایشگاه ها، سالن های همایش، سالن همایش, سالن کنفرانس, سالن کنفرانس و جلسات, سالن جلسات, سالن کنفرانس, برگزاری همایش, برگزاری همایش ملی, برگزاری همایش های ملی و بین المللی, برگزاری جلسات, برگزاری جلسات عمومی, برگزاری مراسم ختم, برگزاری جلسات خصوصی و عمومی, برگزاری مراسم, سالن برگزاری مراسم, برگزاری تشریفات, برگزاری تشریفات عقد, برگزاری تشریفات عقد و ازدواج, تالار تشریفات, تالار پذیرایی, تالار و رستوران و سایر خدمات تشریفات مجالس و مراسم همایش و کنفرانس جلسات، رستوران ها و ... فعالیت نماید.

از جمله دیگر فعالیت های این مجموعه، می توان به برگزاری جلسات خصوصی و عمومی، برگزاری همایش های ملی و بین المللی، سالن همایش, سالن کنفرانس, برگزاری مراسم ختم, سالن کنفرانس و جلسات, سالن جلسات, سالن کنفرانس, برگزاری همایش, برگزاری همایش ملی, برگزاری همایش های ملی و بین المللی, برگزاری جلسات, برگزاری جلسات عمومی, برگزاری جلسات خصوصی و عمومی, برگزاری مراسم, سالن برگزاری مراسم, برگزاری تشریفات, برگزاری تشریفات عقد, برگزاری تشریفات عقد و ازدواج, تالار تشریفات, تالار پذیرایی, تالار و رستوران و سایر خدمات تشریفات مجالس و مراسم همایش و کنفرانس, جشن های خانگی، مراسم ختم، تشریفات عقد و ازدواج و مراسم آیینی مذهبی و ... اشاره کرد.

برای کسب اطلاعات بیشتر یا رزرو با شماره 86044160 – 021 تماس بگیرید.

سالن همایش | سالن کنفرانس | سالن جلسات | برگزاری همایش | برگزاری همایش های ملی و بین المللی | برگزاری جلسات | برگزاری مراسم | سالن برگزاری مراسم ختم | برگزاری تشریفات | برگزاری تشریفات عقد و ازدواج | تالار تشریفات | تالار پذیرایی | تالار و رستوران

خدمات تالار