تالار پذیرایی ظرفیت 500 نفر

قیمت سالن کنفرانس
قیمت سالن کنفرانس
آوریل 26, 2019
خدمات برگزاری مراسم عروسی و مجالس
خدمات برگزاری مراسم عروسی و مجالس
آوریل 30, 2019
Show all
تالار پذیرایی ظرفیت 500 نفر

تالار پذیرایی ظرفیت 500 نفر

تالار پذیرایی ظرفیت 500 نفر

تالار پذیرایی ظرفیت 500 نفر

دو سالن مجزا

تالار پذیرایی ظرفیت 500 نفر جهت مراسم ختم

تالار پذیرایی ظرفیت 500 نفر جهت عروسی / نامزدی / دورهمی

 

خدمات تالار