برگزاری جلسات

برگزاری جلسات

آوریل 26, 2019
برگزاری جلسات

برگزاری جلسات

برگزاری جلسات برگزار کننده همایش،کنگره، سمینار و گردهمایی برگزاری جلسات برگزاری جلسات قابل توجه سازمانها ، شرکت های دولتی و خصوصی و کلیه بنگاه های اقتصادی […]
فوریه 5, 2018
برگزاری جلسات خصوصی و عمومی

برگزاری جلسات خصوصی و عمومی

برگزاری جلسات خصوصی و عمومی برگزاری جلسات خصوصی و عمومی مناسب برای کنفرانس هم از نظر هزینه و هم از نظر پرستیژ کنفرانس بسیار مهم می […]
خدمات تالار