برگزاری همایش های ملی و بین المللی

برگزاری همایش های ملی و بین المللی برگزاری همایش های ملی و بین المللی با برخورداری از امکاناتی نظیر سالن کنفرانس، سالن کنفرانس و جلسات اجتماعات و امکانات آموزشی بهترین مکان برای برگزاری همایش های ملی و بین المللی کارگاه های آموزشی و سمینارهای گروهی می باشد. در این مجموعه …