برگزاری همایش

برگزاری همایش های ملی و بین المللی

آوریل 26, 2019
برگزاری همایش و سمینار

برگزاری همایش و سمینار

برگزاری همایش و سمینار برگزاری همایش و سمینار : سمینار و همایش در حقیقت ویترین فعالیت شرکت و موسسه شما می باشد که همه چیز باید […]
آوریل 15, 2019
سالن برگزاری همایش با رستوران

سالن برگزاری همایش با رستوران

سالن برگزاری همایش با رستوران سالن برگزاری همایش با رستوران سالن برگزاری همایش با رستوران آماده ایم تا میزبانی شایسته برای برگزاری همایش ها و سمینارهای […]
فوریه 5, 2018
برگزاری همایش های ملی و بین المللی

برگزاری همایش های ملی و بین المللی

برگزاری همایش های ملی و بین المللی برگزاری همایش های ملی و بین المللی با برخورداری از امکاناتی نظیر سالن کنفرانس، سالن کنفرانس و جلسات اجتماعات […]
خدمات تالار