تالار تشریفات

تالار تشریفات تالار تشریفات هامی پارسه با بهره گیری از کادری مجرب و استفاده از اصول حرفه ای، تشریفات اداری تالار تشریفات برگزاری مراسم عروسی و … را به انجام می رساند. همچنین تالار تشریفات این موسسه طی قراردادهای متعدد ، درزمینه برگزاری مراسم عروسی ، تالار تشریفات جشن ها …