سالن کنفرانس

سالن های کنفرانس و جلسات

آوریل 26, 2019
قیمت سالن کنفرانس

قیمت سالن کنفرانس

قیمت سالن کنفرانس نظر به اینکه محور فعالیت شرکت بر اساس اصل مشتری مداری بنا نهاده شده است مدیریت شرکت همایش گستر کیوار با پشتیبانی و […]
آوریل 26, 2019
اجاره سالن کنفرانس

اجاره سالن کنفرانس

اجاره سالن کنفرانس اجاره سالن کنفرانس 550 نفره درپونک • مجهز ترین سالن به سیستم حرفه ای نور و صدا • اجاره سالن کنفرانس جهت اجرای […]
فوریه 5, 2018
سالن کنفرانس

سالن کنفرانس

سالن کنفرانس سالن کنفرانس هامی پارسه یکی از بزرگترین مجموعه های تشریفات در کشور است که توانسته در سطح تهران با بخش هایی همچون تالار ها، […]
فوریه 5, 2018
سالن کنفرانس و جلسات

سالن کنفرانس و جلسات

سالن کنفرانس و جلسات سالن کنفرانس و جلسات هامی پارسه با برخورداری از امکاناتی نظیر سالن کنفرانس، سالن کنفرانس و جلسات اجتماعات و امکانات آموزشی بهترین […]
خدمات تالار